Felhasználási feltételek

Lelki-tars.com Társkereső felhasználási feltételek

Üdvözöljük a Lelki-tars.com Társkereső oldalon. Ez a honlap magánszemély - (elérhetősége: info@lelki-tars.com, a továbbiakban "Lelki-tars.com Társkereső" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. A Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Lelki-tars.com Társkereső fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz az Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a Lelki-tars.com Társkereső alatt elérhető keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá a Lelki-tars.com weboldalon történő megjelenítésre és megosztásra képes eszközök igénybe vételét.

A szolgáltatást az Lelki-tars.com Társkereső nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; (b) a jelszó titokban tartásáért ön felel; (c) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (d) hozzájárul ahhoz, hogy a Lelki-tars.com Társkereső kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (f) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Lelki-tars.com Társkereső fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 1. védjegyet sért
 2. más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név
 3. obszcén vagy trágár kifejezés
 4. rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás
 5. burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a Lelki-tars.com Társkereső törölheti rendszeréből.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az Ön személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a Lelki-tars.com Társkereső fenntartja a jogot, hogy felhasználói státusát törölje. Amint a Lelki-tars.com Társkereső jogosult a felhasználók hozzáférését az kétséges esetben korlátozni.

A Lelki-tars.com Társkereső nem tartozik felelősséggel a felhasználói kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Lelki-tars.com Társkereső összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Lelki-tars.com Társkereső rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Lelki-tars.com Társkereső semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Lelki-tars.com Társkeresőn. A Lelki-tars.com Társkereső keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri. A Lelki-tars.com Társkereső fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Lelki-tars.com Társkereső fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, személyes üzeneteket, a Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeiért is.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által feltöltött képek tárolási helyének közvetlen elérhetőségi URL-je, az Ön által engedélyezett személyek számára kivihető, és ezen URL-nek a külső helyre történő belinkelésével - az Ön által meghatározott bizonyos esetekben - közvetlenül kívülről is elérhetővé válhat a kép a nem regisztrált látogatók számára is.

A Lelki-tars.com Társkereső bizonyos esetekben automatikusan ellenőrizheti a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, de az esetek többségében erre nincs lehetőség. A Lelki-tars.com Társkereső mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Lelki-tars.com Társkereső minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Lelki-tars.com Társkereső minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Lelki-tars.com Társkereső minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat

 1. A Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése.
 2. A Lelki-tars.com Társkereső számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet.
 3. Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket).
 4. A Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése.
 5. Megszerzett anyagok publikálása
 6. Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése.
 7. Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, témakörben, több alkalommal helyez el.
 8. Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek URL-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Lelki-tars.com Társkereső rendszerén kívülre.
 9. Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Lelki-tars.com Társkereső hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá.
 10. Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát.
 11. Vírusok vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása.
 12. Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik
 13. Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön a Lelki-tars.com Társkereső üzenetkezelő funkcióján keresztül.

Szavatosság kizárása

A Lelki-tars.com Társkereső és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A Lelki-tars.com Társkereső kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatást és a Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Lelki-tars.com Társkereső nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Előfizetés, támogatás

Ön tudomásul veszi, hogy előfizetéskor magánszemély részére nyújt magánszemélyek közötti ajándékozás formájában támogatást.

Ön kijelenti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy csak akkor fizessen elő, ha támogatni akarja a szolgáltatást, illetve a Szolgáltatót.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szándékosan okozott tranzakciós problémák vagy pénzvisszafizetési kérelem esetén, a kötelezettségei teljesítése után a szolgáltatást egyoldalúan megszüntesse a Felhasználó részére.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a Lelki-tars.com Társkeresőt kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön Lelki-tars.com Társkereső-szolgáltatás használatával függ össze, abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

A Lelki-tars.com Társkereső nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárásától eltérő működésért, a működésből, annak megváltozásából, leállásából eredő adatvesztésért és egyéb károkért.

A Lelki-tars.com Társkereső oldalain elhelyezett másik oldalra mutató linkjeinek működését, azon oldalak tartalmát és azok hitelességét a szolgáltató nem vagy csak részben ellenőrzi, nem ajánlja és semmilyen felelősséget nem vállal azok használatából eredő anyagi vagy nem anyagi károkért.

Harmadik fél

A Lelki-tars.com Társkeresőn elhelyezett hirdetések, szöveges linkek a Google és hirdetési partnereink tulajdona. Ezeken és a kapcsolódó hivatkozásokon fellelhető tartalomért a Lelki-tars.com Társkereső üzemeltetője nem vállal felelősséget. A Lelki-tars.com Társkereső nem vállal felelősséget a hirdetési felületek tartalmáért, illetve a hirdetéssel népszerűsített termékért vagy szolgáltatásért.